تغییرات کتاب‌های درسی ویژه کنکور 1401 انسانی/ برای چه درس‌های کتاب جدید بگیریم ؟

 تغییرات کتاب‌های درسی ویژه کنکور 1401 انسانی/ برای چه درس‌های کتاب جدید بگیریم ؟
20/آبان/1400 501

هر سال دفتر تالیف کتب درسی تغییراتی جزئی یا کلی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایجاد می‌کند.

این تغییرات در کنکور آن سال حتما اعمال می‌شود و حتما از آن‌ها سوال طرح می‌شود چون جدید هستند و تست خیز بنابراین عدم تسلط به تغییرات کتاب‌ها باعث می‌شود داوطلب کنکور نتواند به تعدادی از سوالات پاسخ دهد.

در این مقاله به طور واضح و کامل توضیح داده ایم که کدام کتاب‌ها برای کنکور 1401 رشته انسانی تغییر اساسی یا جزئی داشته‌اند ؟ کدام کتاب‌های تست که از قبل برای کنکور 98 رشته انسانی ، کنکور 99 رشته انسانی یا کنکور 1400 رشته انسانی تهیه کرده این را می‌توانید برای کنکور 1401 رشته انسانی هم استفاده کنید؟ تغییر کتاب‌های درسی در کنکور 1401 رشته انسانی نسبت به 1400 رشته انسانی به چه صورت اعمال شده است؟تغییرات کتاب‌های درسی تا کنکور 1403 رشته انسانی به چه صورت خواهد بود ؟

توجه ⇐ برای دریافت پی دی اف کتاب های درسی ویژه کنکور 1401 رشته انسانی بر روی عکس کتاب مورد نظر کلیک کنید

دروس عمومی دوازدهم انسانیفارسی دوازدهم : این کتاب در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

 

انگلیسی دوازدهم : کتاب درسی انگلیسی دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد 

عربی دوازدهم انسانی : کتاب درسی عربی دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته  تغییر بسیار اندک داشته است ولی نیاز به خرید کتاب کمک درسی جدید نیست.

اسلوب حصر حذف شده ولی مثالش حذف نشده

پس اسلوب حصر رو مطالعه بفرمایید !


دین و زندگی دوازدهم انسانی : کتاب درسی دین و زندگی دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

دروس عمومی یازدهم انسانی

فارسی یازدهم :

ص ۳۸
 ۱۲۲ زه آب شده زهاب

۱۶۰ وزر میشه سختی و عذاب ، گناه

۱۶۰ کران میشه ساحل ،کنار ،طرف، جانب
۱۶۶حرب : جنگ و نزاع
 ادب یازده

* نیازی به خرید کتاب تستی جدید نیست.

دین و زندگی یازدهم انسانی : کتاب دین و زندگی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

انگلیسی یازدهم : کتاب انگلیسی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

عربی یازدهم : هیچ تغییری نکرده است و نیازی به خرید کتاب جدید نیست.

دروس عمومی دهم انسانی

فارسی دهم : فارسی دهم که در همه ی رشته های انسانی و تجربی و ریاضی مشترک است فقط یک تغییر بسیار کوچک داشته است.

و آن هم جابه جا شدن فصل ۲و ۴ است. این تغییر فقط برای کسانی که آزمون های آزمایشی شرکت خواهند کرد مهم است.

نیازی به خرید کتاب کمک درسی ادبیات دهم چاپ جدید نیست.

عربی دهم : کتاب عربی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

انگلیسی دهم : کتاب انگلیسی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

دین و زندگی دهم انسانی : کتاب دین و زندگی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

دوازدهم انسانی دروس اختصاصی

جامعه شناسی دوازدهم : کتاب درسی جامعه دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

علوم وفنون دوازدهم : کتاب درسی علوم و فنون دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

ریاضی و آمار دوازدهم انسانی : کتاب درسی ریاضی و آماردوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

جغرافیا دوازدهم : کتاب درسی جغرافیا دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

تاریخ دوازدهم : کتاب درسی تاریخ دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

فلسفه دوازدهم : این کتاب تغییرات زیادی داشته است.و حتما کتاب کمک درسی جدید تهیه شود .

دانلود فایل تغییرات فلسفه دوازدهم انسانی

یازدهم انسانی دروس تخصصی

علوم و فنون یازدهم : کتاب علوم و فنون یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

ریاضی و آمار یازدهم:این کتاب هیچ تغییری نکرده است نیازی به خرید کتاب و کتاب کمک درسی جدید نیست

جامعه شناسی یازدهم : کتاب جامعه شناسی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

روان شناسی یازدهم : حدود ۱۷ صفحه تغییرات داشته است.و نیاز به خرید کتاب کمک آموزشی جدید می‌باشد

فلسفه یازدهم : کتاب فلسفه یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

تاریخ یازدهم : این کتاب تغییرات اندک داشته است.و نیاز به تغییر کتاب کمک درسی نیست .


جغرافیا یازدهم : کتاب جغرافیا یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد 

دهم انسانی دروس تخصصی

علوم و فنون دهم : این کتاب تغییرات جزئی داشته است

دانلود تغییرات کتاب علوم و فنون دهم انسانی

ریاضی و آمار دهم : فصل یک این کتاب حذف شده است ( عبارت های جبری) اما در کنکور سوال داده شده بود.

پیشنهاد :کتابی بخرید که شامل این فصل باشد ، چون به سایر فصل ها ارتباط دارد. این کتاب تغییراتی نسبت به گذشته ندارد.

جامعه شناسی دهم : اغلب بخش های کتاب تغییر کرده است.حتما کتاب کمک آموزشی جدید تهیه کنید.

دانلود تغییرات کتاب جامعه شناسی دهم انسانی

اقتصاد دهم :کتاب اقتصاد هیچ تغییری نکرده است. نیازی به خرید کتاب و کتاب کمک درسی جدید نیست.

منطق دهم :صفحات زیر تغییر اصلی و مهم اند . نزدیک به ده صفحه تغییرات مهم دارد

سایر تغییرات اهمیتی ندارد. کتاب کمک درسی جدید تهیه شود .

۷-۲۸-۲۹-۳۴-۳۶-۴۲-۶۱0۸۹

تاریخ دهم : این کتاب تغییرات زیادی داشته است.کتاب کمک درسی جدید تهیه شود.

دانلود فایل تغییرات کتاب تاریخ دهم انسانی


جغرافیا دهم : این کتاب تغییرات زیادی داشته است.کتاب کمک درسی جدید تهیه شود. 

دانلود فایل تغییرات جغرافیا دهم انسانی


دانلود فایل پیوست
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برای ارسال دیدگاه ابتدا کنید