تغییرات دروس عمومی ویژه کنکور 1401 تمامی رشته‌ها/ برای چه درس‌های کتاب جدید بگیریم ؟

تغییرات دروس عمومی ویژه کنکور 1401 تمامی رشته‌ها/ برای چه درس‌های کتاب جدید بگیریم ؟
20/آبان/1400 155

هر سال دفتر تالیف کتب درسی تغییراتی جزئی یا کلی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایجاد می‌کند.

این تغییرات در کنکور آن سال حتما اعمال می‌شود و حتما از آن‌ها سوال طرح می‌شود چون جدید هستند و تست خیز بنابراین عدم تسلط به تغییرات کتاب‌ها باعث می‌شود داوطلب کنکور نتواند به تعدادی از سوالات پاسخ دهد.

در این مقاله به طور واضح و کامل توضیح داده ایم که کدام کتاب‌ها برای کنکور 1401 تغییر اساسی یا جزئی داشته‌اند ؟ کدام کتاب‌های تست که از قبل برای کنکور 98 ، کنکور 99 یا کنکور 1400 تهیه کرده این را می‌توانید برای کنکور 1401 هم استفاده کنید؟ تغییر کتاب‌های درسی در کنکور 1401 نسبت به 1400 به چه صورت اعمال شده است؟تغییرات کتاب‌های درسی تا کنکور 1403 به چه صورت خواهد بود ؟

توجه ⇐ برای دریافت پی دی اف کتاب های درسی ویژه کنکور 1401 بر روی عکس کتاب مورد نظر کلیک کنید

دروس عمومی دوازدهم تجربی فارسی دوازدهم : این کتاب در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

 

 دین و زندگی دوازدهم : صفحه ۸۶ کتاب چاپ جدید در این بخش تغییر جزئی داشته.و نیاز به تغییر کتاب کمک درسی نیست.

عکس کتاب جدید

عکس کتاب قدیم 

انگلیسی دوازدهم : کتاب درسی انگلیسی دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد 

عربی دوازدهم : کتاب درسی عربی دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته  تغییر بسیار اندک داشته است ولی نیاز به خرید کتاب کمک درسی جدید نیست.

اسلوب حصر حذف شده ولی مثالش حذف نشده

پس اسلوب حصر رو مطالعه بفرمایید !

دروس عمومی یازدهم

فارسی یازدهم :

ص ۳۸
 ۱۲۲ زه آب شده زهاب

۱۶۰ وزر میشه سختی و عذاب ، گناه

۱۶۰ کران میشه ساحل ،کنار ،طرف، جانب
۱۶۶حرب : جنگ و نزاع
 ادب یازده

* نیازی به خرید کتاب تستی جدید نیست.

دین و زندگی یازدهم : دینی ۱۱صفحه ی ۸۸
در خط اول
 دانستیم که مسئولیت مرجعیت دینی رو جایگزین کلمه ی ولایت کنید

انگلیسی یازدهم : کتاب انگلیسی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

عربی یازدهم : هیچ تغییری نکرده است و نیازی به خرید کتاب جدید نیست.

دروس عمومی دهم

فارسی دهم : فارسی دهم که در همه ی رشته های انسانی و تجربی و ریاضی مشترک است فقط یک تغییر بسیار کوچک داشته است.

و آن هم جابه جا شدن فصل ۲و ۴ است. این تغییر فقط برای کسانی که آزمون های آزمایشی شرکت خواهند کرد مهم است.

نیازی به خرید کتاب کمک درسی ادبیات دهم چاپ جدید نیست.

عربی دهم : کتاب عربی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

انگلیسی دهم : کتاب انگلیسی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

دین و زندگی دهم : کتاب دین و زندگی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برای ارسال دیدگاه ابتدا کنید