تغییرات کتاب‌های درسی ویژه کنکور 1401 تجربی / برای چه درس‌های کتاب جدید بگیریم ؟

تغییرات کتاب‌های درسی ویژه کنکور 1401 تجربی / برای چه درس‌های کتاب جدید بگیریم ؟
06/آذر/1400 807

هر سال دفتر تالیف کتب درسی تغییراتی جزئی یا کلی در کتاب‌های درسی دوره متوسطه ایجاد می‌کند.

این تغییرات در کنکور آن سال حتما اعمال می‌شود و حتما از آن‌ها سوال طرح می‌شود چون جدید هستند و تست خیز بنابراین عدم تسلط به تغییرات کتاب‌ها باعث می‌شود داوطلب کنکور نتواند به تعدادی از سوالات پاسخ دهد.

در این مقاله به طور واضح و کامل توضیح داده ایم که کدام کتاب‌ها برای کنکور 1401 تغییر اساسی یا جزئی داشته‌اند ؟ کدام کتاب‌های تست که از قبل برای کنکور 98 ، کنکور 99 یا کنکور 1400 تهیه کرده این را می‌توانید برای کنکور 1401 هم استفاده کنید؟ تغییر کتاب‌های درسی در کنکور 1401 نسبت به 1400 به چه صورت اعمال شده است؟تغییرات کتاب‌های درسی تا کنکور 1403 به چه صورت خواهد بود ؟

توجه ⇐ برای دریافت پی دی اف کتاب های درسی ویژه کنکور 1401 بر روی عکس کتاب مورد نظر کلیک کنید

دروس عمومی دوازدهم تجربی فارسی دوازدهم : این کتاب در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته هیچ تغییری نداشته است.

 

 دین و زندگی دوازدهم : صفحه ۸۶ کتاب چاپ جدید در این بخش تغییر جزئی داشته.و نیاز به تغییر کتاب کمک درسی نیست.

عکس کتاب جدید

عکس کتاب قدیم 

انگلیسی دوازدهم : کتاب درسی انگلیسی دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد 

عربی دوازدهم : کتاب درسی عربی دوازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته  تغییر بسیار اندک داشته است ولی نیاز به خرید کتاب کمک درسی جدید نیست.

اسلوب حصر حذف شده ولی مثالش حذف نشده

پس اسلوب حصر رو مطالعه بفرمایید !

دروس عمومی یازدهم

فارسی یازدهم :

ص ۳۸
 ۱۲۲ زه آب شده زهاب

۱۶۰ وزر میشه سختی و عذاب ، گناه

۱۶۰ کران میشه ساحل ،کنار ،طرف، جانب
۱۶۶حرب : جنگ و نزاع
 ادب یازده

* نیازی به خرید کتاب تستی جدید نیست.

دین و زندگی یازدهم : دینی ۱۱صفحه ی ۸۸
در خط اول
 دانستیم که مسئولیت مرجعیت دینی رو جایگزین کلمه ی ولایت کنید

انگلیسی یازدهم : کتاب انگلیسی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

عربی یازدهم : هیچ تغییری نکرده است و نیازی به خرید کتاب جدید نیست.

دروس عمومی دهم

فارسی دهم : فارسی دهم که در همه ی رشته های انسانی و تجربی و ریاضی مشترک است فقط یک تغییر بسیار کوچک داشته است.

و آن هم جابه جا شدن فصل ۲و ۴ است. این تغییر فقط برای کسانی که آزمون های آزمایشی شرکت خواهند کرد مهم است.

نیازی به خرید کتاب کمک درسی ادبیات دهم چاپ جدید نیست.

عربی دهم : کتاب عربی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

انگلیسی دهم : کتاب انگلیسی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

دین و زندگی دهم : کتاب دین و زندگی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است و با توجه به اطلاع‌رسانی پایگاه کتاب‌های درسی محتوای این کتاب تا پایان سال تحصیلی 1402 - 1401 تغییر نخواهد کرد

دروس اختصاصی دوازدهم تجربی

فیزیک دوازدهم : کتاب درسی فیزیک دوازدهم تجربی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است

زیست دوازدهم : در بررسی‌های تیم آماج تنها یک بیشتر بدانید به صفحه ۶۰ اضافه شده است + کمی تغییر جزئی در صفحه ۵۶

نیاز به تغییرکتاب کمک درسی نمی‌باشد.

شیمی دوازدهم :کتاب درسی شیمی دوازدهم تغییری بسیار جزئی داشته است .

تغییر: حالت کربن در واکنش صفحه ی ۶۱ جامد ( s) است.

نیاز به تعویض کتاب کمک درسی نیست.

ریاضی دوازدهم : کتاب درسی ریاضی دوازدهم تجربی در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است.

یازدهم (تخصصی تجربی)

فیزیک یازدهم : هیچ تغییری نکرده است و نیازی به خرید کتاب جدید نیست

زیست شناسی یازدهم :


 صفحه 29

مشخص شدن بخش های بیرونی، میانی و درونی

به شدت مهم است و سوالات خوبی از آن طرح میشود.

صفحه 40

مشخص کردن مجرای هاورس

بهتر است کتاب کمک درسی تعویض شود

شیمی یازدهم : کتاب شیمی یازدهم در یک حرف تغییرات داشته اما نیاز به تعویض کتاب کمک درسی نیست

تغییر:  NO2 قهوه ای نیست. (توی کتاب سابق نوشته بود قهوه ای)

زمین شناسی یازدهم :

نیاز به تعویض کتاب کمک درسی نیست

ص ۱۲ حذف کلمه ی #اوایل که قبل از کربونیفر اومده


 ص ۳۴ : چرا در سر مته های حفاری از الماس استفاده میشود: سختی زیاد الماس

ص۴۸ : در شهرهایی که نزدیک سواحل دریا هستند پایین آمدن سطح ایستایی چه مشکلاتی ایجاد میکند ؟

ص ۹۵ : مرکالی شدت زلزله را در مقیاس کم با عدد یک و در مقیاس ۱۲ ویرانی کامل ، توصیف کرده است.


 ص ۱۰۰: تشکیل رگه های معدنی ، آهن رو حذف کنید

 

ریاضی یازدهم : کتاب ریاضی یازدهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است

دهم (تخصصی تجربی)

زیست دهم : نیاز به تعویض کتاب و کمک درسی هست و باید هردو رو حتما تهیه کنید . چاپ سال 98 باشن حتما یا قید شده باشه ویژه کنکور 1401

شیمی دهم : کتاب شیمی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ تغییرات زیادی داشته است و نیاز به تعویض کتاب کمک درسی می باشد.

حذف شدن معادله ی E=MC² بزرگترین لطف طراح به شما بود

(اگه منبعتون مبتکران ویژه 99 و1400 بود تغییرات مشخص شده و نیازی به تعویض نیست )


فیزیک دهم :تغییرات زیادی داشته است ( آسون تر شده و حذفیات دارد)

نیاز به تغییرات کتاب کمک درسی می باشد.

ریاضی دهم : کتاب ریاضی دهم در سال تحصیلی ۱۴۰۱-۱۴۰۰ نسبت به سال گذشته بدون تغییر است.

برای آگاهی از تغییرات کتاب‌های درسی تا کنکور 1403 لینک زیر را باز کنید.

جدول تغییرات کتاب درسی تا کنکور 1403.pdf


دانلود فایل پیوست
اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برای ارسال دیدگاه ابتدا کنید