هر معدل چه ترازی می دهد ؟ در کنکور 1403

هر معدل چه ترازی می دهد ؟ در کنکور 1403
14/دی/1402 442

جدول تراز دهی به معدل های مختلف بر اساس  الگوریتم کنکور 1403 ، تاثیر معدل در کنکور 1403 به صورت 50 درصد قطعی است .

معدل

تراز مربوط به آن

20

12000

19/75

11200

19/5

10500

19/25

10100

19

9800

18/5

9000

18

8400

17/5

8100

17

8000


برای مشاهده درصد و معدل لازم برای رتبه های زیر 1000 در کنکور 1403 کلیک کنید

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برای ارسال دیدگاه ابتدا کنید