تغییر شرایط ادامه تحصیل دانشجویان سهمیه بومی تعهد خدمت پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی

تغییر شرایط ادامه تحصیل دانشجویان سهمیه بومی تعهد خدمت پزشکی ، دندان پزشکی و داروسازی
23/آذر/1401 353

طرح اصلاح قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹,۰۱,۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی 


ماده ۱- تبصره (۱) بند (۳) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره‎‌‌های تحصیلات تکمیلی و تخصصی مصوب ۱۳۸۹,۰۱,۲۹با اصلاحات و الحاقات بعدی، به شرح زیر اصلاح می شود: 

تبصره ۱ – تعهد اخذ شده برای کلیه مشمولان این بند از جمله پزشکان تخصصی پایه (داخلی، جراحی عمومی، داخلی اطفال، جراحی زنان، طب اورژانس و بیهوشی) و تخصص عفونی و تخصص جراحی مغز و اعصاب ۱/۷ برابر دوره تحصیلی مصوب با اعمال ضرایب منطقه ای و برای سایر رشته های تخصصی پزشکی ۲/ ۲ برابر دوره تحصیلی مصوب با اعمال ضرایب منطقه ای می باشد. ضریب نهایی در محاسبه مدت تعهد مشمولان، نباید از عدد یک بیشتر شود و همچنین مدت تعهدات هیچ کدام از مشمولان این بند پس از لازم الاجرا شدن این قانون، نباید از مدت تعهدات او پیش از لازم الاجرا شدن آن بیشتر شود. 


ماده ۲ – تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده قانون، به شرح زیر اصلاح می شود: 

تبصره ۲ – موارد زیر در مورد مشمولان این قانون تا قبل از اتمام تعهدات ممنوع می باشد.

الف – انجام تعهدات، فعالیت پزشکی انتفاعی، دایر نمودن مطب و تاسیس داروخانه در خارج از استان محل تعهد

ب – تحویل مدرک تحصیلی و ریزنمرات، صدور تاییدیه تحصیلی و گواهینامه علمی


ماده ۳- متن زیر به تبصره (۴) بند (۳) ماده واحده قانون، الحاق می شود:

دانش آموختگان مقاطع پزشکی عمومی، دندانپزشکی عمومی و داروسازی عمومی پذیرفته شده سهمیه این قانون که حائز شرایط آیین نامه های استعدادهای درخشان مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی می باشند، صرفا در همان سال فارغ التحصیلی مجازند در آزمون های دستیاری تخصصی در رشته مورد نیاز دانشگاه/ دانشکده علوم پزشکی محل تعهد شرکت نمایند و در صورت قبولی مجموع تعهدات دو مقطع را پس از فارغ التحصیلی در محل تعهد سپری نمایند.


ماده ۴- یازده تبصره به عنوان تبصره های (۶)، (۷)، (۸)، (۹)، (۱۰)، (۱۱) (۱۲)، (۱۳)، (۱۴)، (۱۵) و (۱۶) به بند (۳) ماده واحده قانون، الحاق می شود:


تبصره ۶- برای متعهدین مشمول این بند به ازای تولد هر فرزند پس از تصویب این قانون، شش ماه از مدت تعهد خدمت کسر می شود. همچنین در صورت تقاضای زوجین متعهد از طریق سامانه مربوطه، با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، محل خدمت آنان، درمنطقه کم برخوردار مورد تعهد یکی از زوجین یکسان می شود.


تبصره ۷- متعهدینی که پس از پذیرش در سهمیه تعهدی، به بیماری صعب العلاج یا ناشی از حوادث مبتلا شده و با تشخیص «کمیسیون تخصصی دانشگاه محل تعهد» و «شورای عالی پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» توانایی خدمت در محل تعیین شده را ندارند، در مدت درمان، مجاز به تغییر محل انجام تعهد به یکی از مناطق کم برخوردار مورد موافقت «کمیسیون عالی تعهدات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» می باشند. 


تبصره ۸- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجاز است نسبت به پذیرش درخواست جابجایی محل خدمت متعهدین با رشته، سهمیه و سال فارغ التحصیلی یکسان اقدام نماید. کلیه جابجایی ها مطابق دستورالعمل اجرایی و از طریق سامانه الکترونیکی انجام می شود.

تبصره ۹- مشمولان این بند با اولویت رتبه پنج درصد اول آزمون دانشنامه تخصصی مجاز می باشند در صورت نیاز دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی و با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعهدات خود را بصورت آموزشی در استان محل تعهد سپری نمایند.


تبصره ۱۰- مشمولان این بند مجاز می باشند با موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تمام یا قسمتی از مدت تعهد خود را در واحدهای پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی همان محل تعهد سپری نمایند.


تبصره ۱۱- پس از اشتغال به انجام تعهدات، شرکت متعهدین در آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده محل تعهد مجاز است. نمره آزمون استخدامی متعهدین این بند در آزمون استخدامی دانشگاه/دانشکده علوم پزشکی محل تعهد، مشروط به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد» و «سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی»، با ضریب ۱/۲ محاسبه می گردد.


تبصره ۱۲- استخدام متعهدین مشمول این قانون، در دستگاههای مصرح در ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ مشروط به «گذراندن حداقل یک سوم از مدت تعهد»، «سپردن تعهد محضری مبنی بر رعایت مدت و منطقه تعهدی» و نیز «جلب موافقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» بلامانع است.


تبصره ۱۳- دولت مکلف است از محل اعتبارات مربوط به تأمین و ارتقاء سلامت جامعه موضوع جزء (۱) بند (ب) ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانه ها مصوب ۱۳۸۸/۱۰/۱۵، نسبت به محاسبه مالیات بر حقوق و دستمزد متعهدین مشمول این بند به نرخ صفر اقدام نماید و متناسب با ضریب محرومیت محل انجام تعهد، سقف کارانه را افزایش دهد.


تبصره ۱۴- مستنکفین از انجام تعهدات، علاوه بر اعمال ممنوعیت های مقرر در تبصره (۲) بند (۳) ماده واحده این قانون و درج در پرونده، مکلف به پرداخت جریمه نقدی می باشند. مبلغ جریمه، معادل اعتبار مورد نیاز برای تامین نیروی جایگزین در منطقه تعهدی در مدت غیبت خواهد بود که توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی محاسبه می شود. جریمه نقدی تعیین شده در حکم سند لازم الاجرا بوده و از طریق واحد اجرای اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور قابل مطالبه می باشد. این جریمه جایگزین خدمت در محل تعهد نبوده و متعهد موظف به انجام تعهد قانونی خود خواهد بود. همچنین صدور گذرنامه و روادید خروج از کشور برای مستنکفین از انجام تعهدات طبق فهرست اعلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ممنوع است.


تبصره ۱۵- پذیرفته شدگان دوره های پیش از تصویب این قانون نیز مشمول مفاد احکام این قانون می شوند. عدم اجراء یا اجرای ناقص تکالیف مقرر در این قانون، جرم محسوب شده و مرتکب به مجازات درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۱/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی، محکوم می‌شود.


تبصره ۱۶- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلف است در راستای اجرای بهینه این قانون، ظرف حدکثر دو ماه پس از تصویب این قانون، نسبت به «تدوین دستورالعمل اجرایی» و ایجاد سامانه الکترونیکی لازم اقدام نموده و گزارش سالیانه از روند اجرای این قانون را برای کمیسیون های «آموزش، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت و درمان» و «معاونت نظارت مجلس شورای اسلامی» ارسال نماید. سامانه فوق الذکر بایستی در دسترس عموم و شامل ساز و کارهای اجرای قانون از جمله ثبت نام و درخواست جابجایی و اطلاعات مرتبط از قبیل قوانین و مقررات مربوطه، اسامی متعهدین و مستنکفین به همراه میزان و محل تعهد باشد.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برای ارسال دیدگاه ابتدا کنید