زمان استاندارد دروس عمومی و تخصصی رشته تجربی در کنکور کارشناسی

زمان استاندارد دروس عمومی و تخصصی  رشته تجربی در کنکور کارشناسی
06/آذر/1400 114

کنکور تجربی


دروس عمومی

تعداد سوالات

زمان

زبان و ادبیات فارسی

25

18 دقیقه

زبان عربی

25

20 دقیقه

فرهنگ و معارف اسلامی

25

17 دقیقه

زبان انگلیسی

25

20 دقیقهدروس تخصصی

تعداد سوالات

زمان

زمین شناسی

25

20 دقیقه

ریاضی

30

47 دقیقه

زیست شناسی

50

36 دقیقه

فیزیک

30

37 دقیقه

شیمی

35

35 دقیقه


 

 

 

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برای ارسال دیدگاه ابتدا کنید