پذیرش دانشجوی فوریت پزشکی از سال 1403 صرفا با سوابق تحصیلی انجام خواهد شد

نکاتی درباره آزمون 2 آبان دوازدهم ریاضی
04/خرداد/1403 124

از آزمون سراسری سال 1403 شیوه پذیرش رشته/مقطع کاردانی فوریت های پزشکی پیش بیمارستان از با آزمون به صرفا بر اساس سوابق تحصیلی تغییر یافته است . مرحله مصاحبه رشته مقطع یاد شده کماکان همانند سال های گذشته به قوت خود باقی است.

اشتراک گذاری در شبکه های اجتماعی
برای ارسال دیدگاه ابتدا کنید